SUNFLOWER STUDIO

copy-sunflowerstudio_logo1 Sunflowerstudio je o.z., ktoré sa zameriava na všetky druhy pohybových cvičení so zámerom rehabilitácie, regenerácie, úpravy svalstva a postavy, zvýšeniu osobnej kondície a to formou cvičení, ktoré dlhodobo vykazujú vo svete výsledky.

Všetci naši inštruktori sú certifikovaný v danom obore, ako aj so samozrejmosťou podliehajú cyklickým skúškam ich druhu cvičenia. Úzko spolupracujeme len s veľmi malou skupinou inštruktorov, nakoľko iba tak vieme zaručiť dobré výsledky v čo najväčšej kvalite.

Viac informácií na www.sunflowerstudio.sk