Hýbať sa môže byť nielen zdravé, ale aj zábavné

V poslednom čase sa čoraz viac detí stáva obeťou sedavého spôsobu života a nedostatku pohybu. Výsledkom je nárast rôznych civilizačných ochorení ako aj ochorení chrbtice a pohybového aparátu. Riešením pritom môže byť atraktívna a zábavná hodina telocviku v škole.

V našej ambulancii sa často stretávame s tým, že školská mládež na nižšom aj na vyššom stupni nemá dostatok pohybu, minimálne nie dostatok takého pohybu, ktorý by ich zaujal a rozvíjal ich pohybové zdatnosti.

promo foto

Podľa výpovedí žiakov aj rodičov sa veľmi často stretávam s názorom, že hodiny telenej výchovy na školách sú nezaujímavé, stereotypné, učitelia rozdajú žiakom lopty a žiaci sa hrajú loptové hry, ktoré však nemusia byť pre všetky deti „tým pravým orechovým“, pretože deti sú rôzne. Určité fyzické aktivity môžu byť pre niektoré deti až frustrujúce a dôsledkom je ich nevôľa a nechuť k akémukoľvek druhu pohybu.

Za mojich čias, a bolo to už dávnejšie, sme sa v rámci hodín telesnej výchovy stretávali s rôznorodými aktivitami. Učitelia boli vynaliezaví a využívali rôzne pomôcky, nástroje a rôzne hry, ktoré deti zapájali oveľa viac ako v súčasnosti. Na školách chýba istý druh zaujímavého, atraktívneho až zábavného pohybu, ktorý by spĺňal univerzálny charakter a nevyčleňoval by určité skupiny detí.

Zapojiť treba každé dieťa

Problém spočíva v tom, že deti sú rôzne, s rôznymi pohybovými schopnosťami a danosťami. Bolo by teda veľmi výhodné, ak by sa na školách vyskytol spôsob výuky v rámci telesnej výchovy, ktorý by konvenoval širokej skupine rôznych detí. Znovu pripomeniem, loptové hry nemusia vyhovovať všetkým. Šplhanie sa po lane opäť nemusí vyhovovať všetkým deťom.

DSC_0801

Ideálny obsah hodiny telesnej výchovy by mal vyzerať asi tak, že by mal obsahovať klasickú aeróbnu aktivitu – napríklad štandardnú rozcvičku s ľahučkým behom, ktorá je výhodná pre rôzne skupiny detí. Potom by mala nasledovať špecifická aktivita, ktorá rozvíja danosti, či už je to schopnosť stability, posilňovanie vnútorného stabilizačného systému alebo koordinačné aktivity. Potom by nemala chýbať aktivita, ktorá je pre deti zaujímavá a zábavná, čiže pohyb spojený napríklad s rôznymi riekankami, tancom, rozličnými hudobnými prejavmi. Na záver by hodina mala obsahovať niečo, kde deti vedia relaxovať, dnes máme veľa detí, ktoré sú hyperaktívne, ťažko zvládnuteľné. Počas relaxácie navodíme správny spôsob dýchania, pretože už v detskom veku sa objavujú rôzne problémy s dýchacími cestami.

DSC_0873a

Riešením má byť univerzálny pohyb

V rámci hľadania nového, viac-menej univerzálneho pohybu použiteľného na hodinách telesnej výchovy sme testovali nový systém. Ide o podložku s rozmermi 140 x 100 cm, ktorá je hladká a v rámci tohto cvičenia sa používajú aj malé podložky. Ich špeciálny povrch je navrhnutý tak, aby pri kontakte s veľkou vznikal určitý odpor, čo má, samozrejme, svoje výhody aj v detskom veku. Nie je to len obyčajné šmýkanie a kĺzanie, táto odporová zložka zabezpečuje bezpečnosť cvičenia na Flowine a zároveň navodzuje odporovú silu, ktorú deti musia prekonávať, takže sa správnym spôsobom posilňujú svalové skupiny.

Ďalšími výhodami novej formy cvičenia je, že nevyužíva žiadne skoky a poskoky, a tak nie sú zaťažované váhonosné kĺby. Je to výhoda, pretože u detí v školskom veku sú tieto kĺby ešte vo vývoji. Okrem toho cvičenie nezaťažuje ani chrbticu v staticko-dynamickej zložke. Tým, že pohyb musíte kontrolovať a je to určitý druh posunu, sa zároveň u detí rozvíja aj schopnosť udržať stabilitu na klzkom povrchu. Dajú sa tu rozvíjať aj koordinačné schopnosti detí. Samozrejme, pokiaľ pracujete v dynamickom režime pri chytľavej hudbe, rozvíjate aj aeróbnu zložku, čiže dochádza aj k podpore srdcovo-cievneho systému.

coje_11.jpg

Pohyb aj zábava v jednom

Na tomto spôsobe je zaujímavé to, že je veľmi hravý. Viete navrhnúť rôzne formy cvičenia od pomalých s posilňovacou zložkou až po rýchle s posilňovaním srdcovo-cievneho aparátu. Je to široká škála rôznych foriem pohybov. Samozrejme, je to závislé aj od kreativity samotného učiteľa, ako si cvičenie na podložke zostaví.

Výhoda novej cvičebnej metódy spočíva aj v tom, že nie sú hendikepované deti, ktoré majú nadváhu, prípadne sú až obézne. V školách často vidíme, že práve táto skupina detí bočí od pohybových aktivít. Cíti sa nemotorné, iné, ako deti, ktorým idú pohybové aktivity ľahšie. Pri cvičení na podložke tento hendikep odpadá, pretože naozaj stačí minimálna námaha, minimálny pohyb, aby aj u obézneho dieťaťa dochádzalo k redukcii tuku a samozrejme aj k ďalším pozitívnym účinkom, ktoré som spomínala.

promo foto (15)

Čo potrebuje vedieť učiteľ

V rámci tohto nového systému je, samozrejme, nutné úvodné školenie pre učiteľov telesnej výchovy, aby sa naučili, ako s podložkou pracovať, aby sa naučili rôzne formy zapájania žiakov v rámci výuky telesnej výchovy, a samozrejme aj pracovať bezpečne na podložke. Naučia sa aj vedieť rozlíšiť, akým spôsobom treba viesť deti na nižšom stupni, čiže deti v prvých a druhých ročníkoch na základných školách a zároveň, ako rozvíjať schopnosti detí na vyššom stupni.

Táto nová metóda nie je len kĺzaním a šmýkaním. Na trhu sa objavili aj rôzne iné podložky, ktoré spĺňali podobné parametre. Sú však odlišné práve v tom, že Flowin má treciu schopnosť. Je tu použitý určitý špecifický koeficient, ktorý je medzi dvomi  typmi podložiek – medzi veľkou platňou a malými podložkami. Koeficient sa empiricky a experimentálne zisťoval a dolaďoval a momentálne je určený hranicou 0,29. Tento koeficient v podstate znamená to, že podložka je veľmi bezpečná. Nie je natoľko šmykľavá, aby ju ani dieťa na prvom stupni nedokázalo zvládnuť a zároveň je dosť šmykľavá na to, aby sa na nej dal zvládnuť rôzny pohyb. Od pomalých, kontrolovaných až po rýchle, emocionálne tanečné kreácie na dynamickú hudbu.

promo foto (10)

 

Odkiaľ pochádza?

Produkt bol vyvinutý vo Švédsku, ale testovali sme ho v rámci nášho rehabilitačného centra na rôzne aktivity použiteľné v rôznych vekových skupinách. Okrem iného sa produkt testoval aj na základnej škole, a tam sa vlastne prišlo na jeho konkrétne využitie práve v kategórii žiakov. Obrovskou výhodou je veľmi jednoduchý zácvik využitia tohto produktu, aj preto je vhodné jeho použitie v školách. Znamená to, že nevyžaduje špeciálne vzdelanie, špeciálnu certifikáciu. Naozaj stačí len základné zaškolenie, aby či už učiteľ alebo vychovávateľ vedel produkt použiť a, samozrejme, poznal aj jeho úskalia a bezpečnosť prevádzky.

Veľkou výhodou je aj skladnosť, platne možno uložiť jednu na druhú, takže nie sú potrebné veľké skladovacie priestory. Jednoducho sa udržiava, ošetruje sa obyčajnými prostriedkami, ktoré sa používajú na ošetrovanie a dezinfekciu hladkých povrchov, takže zároveň je aj hygienický. Keďže ide o hladkú podložku a špecifické využitie, tak sa ani výrazne neopotrebováva, takže je veľmi výhodným na využitie pre skupinovú terapiu.

promo foto (7)

Pre každú vekovú kategóriu

Posledné roky vidíme zaujímavý trend – aj napriek ťažkej ekonomickej situácii sa v školách objavujú investície, väčšinou však v oblasti rozvoja duševných schopností žiakov. Nie je známe, že by sa rovnocenne investovalo do rozvoja telesnej stránky. Telocvične škôl zívajú prázdnotou, vidíme v podstate len základné vybavenie, ktoré má svoje roky a dávno nespĺňa parametre moderného prístupu k pohybovému vývoju žiakov.

Flowin by mohla byť práve jedna z pomôcok, ktorá by mohla tento trend vrátiť späť a začať pracovať aj na rozvíjaní pohybových schopností našich detí.

V súčasnom období máme aj školské zariadenia, ktoré nedisponujú veľkými telocvičňami. Sú to zariadenia, ktoré musia svoju kapacitu využívať naplno a veľakrát sa určité pohybové režimy robia v triedach. Výhodou produktu je výborná skladnosť a jeho veľmi rýchla použiteľnosť. Znamená to, že bez akýchkoľvek ťažkostí vieme produkt použiť v rámci procesu výuky v triedach, rozmery dokonca umožňujú realizovať na ňom cvičenie vo dvojiciach. Dajú sa tak skoncipovať zaujímavé a zábavné pohybové hry, ktoré sú zasa skombinovateľné s rôznymi chytľavými melódiami, prípadne s jednoduchými riekankami. Sú tak veľmi atraktívne najmä pre nižší stupeň, kde sa u detí tvoria základy ich budúceho vzťahu k športu a pohybovému režimu.

flowin_lucka4-1024x682

V rámci mojich osobných skúseností s týmto produktom bolo zaujímavé overiť si, že je skutočne použiteľný v každej vekovej kategórii. Mám zaujímavú skúsenosť, raz ku mne do ambulancie prišla na vyšetrenie mamička so školopovinným dieťaťom a priviedla aj 9-mesačného súrodenca. Keďže sme sa v rámci vyšetrení venovali školopovinnému dieťaťu, 9-mesačné batoľa sa začalo spontánne pohybovať po veľkej podložke, použilo menšie, začalo sa šmýkať, a v tej chvíli som si uvedomila, že Flowin je produkt, ktorý je dokonca použiteľný aj v rámci vývojovej rehabilitácie.